วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2556

ต้นเหลืองคีรีบูน

เหลืองคีรีบูน
Original_na290255a24
 อัตราการเจริญเติบโต [Growth Rate] : ปานกลาง-ช้า
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pachystachys lutea Nees.
 ชื่อวงศ์ : Acanthaceae
 ชื่อสามัญ : Lollypops plant
 ชื่อพื้นเมือง : -
 ชนิดพืช [Plant Type] : ไม้ดอกล้มลุก
 ขนาด [Size] : สูง 0.60 เมตร
 สีดอก [Flower Color] : สีขาว
 ฤดูที่ดอกบาน [Bloom Time] : ตลอดปี
 ลักษณะนิสัย [Habitat] : ดินร่วน ระบายน้ำได้ดี
 ความชื้น [Moisture] : ปานกลาง
 แสง [Light] : รำไร
ลักษณะทั่วไป (Characteristic) : ไม้ดอกล้มลุก ลำต้นตั้งตรง
 ใบ (Foliage) :   ใบเดี่ยว  เรียงตรงข้าม ใบรูปรีแกมรูปไข่กลับ  กว้าง 4-5 เซนติเมตร  ยาว 8-12 เซนติเมตร ปลายใบแหลม  โคนใบสอบ ขอบใบเรียบ แผ่นใบสีเชียวสด เป็นคลื่น เส้นใบเป็นร่องเห็นชัดเจน  มีขนละเอียด
ปกคลุม
 ดอก (Flower) :     สีขาว  ออกเป็นข่อแบบช่อเชิงลดที่ปลายกิ่ง  ช่อดอกตั้งขึ้น  ยาวประมาณ 10 เซนติเมตร
ใบประดับสีเหลืองสดเรียงตรงข้ามสลับตั้งฉากซ้อนกันขึ้นเป็นแถว  ดอกเป็นแผ่นแบน เกิดตามซอกใบประดับ
ใกล้ปลายช่อดอก
 ผล (Fruit) : ผลแห้งแตก มี 4 เมล็ด
 การใช้งานด้านภูมิทัศน์ (Landscape Used) :  ปลูกเป็นกลุ่มประดับสวนในที่มีแสงรำไร ใบประดับสวยมีสีสัน
ริมศาลา น้ำตก ลำธาร ริมทางเดิน ตัดเเต่งทรงพุ่มได้
 ประโยชน์ : -

ต้นพัดนางชี

พัดนางชี
ลักษณะทั่วไป (Characteristic) :   ไม้พุ่มขนาดเล็ก เนื้ออ่อน ลำต้นเป็นช้อปล้องสั้นๆ มักทอดเลื้อยกับพื้น แตกกิ่งง่าย ลำต้นและใบแบน ขอบด้านในใกล้บริเวณกึ่งกลางคอดเล็กน้อย
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Xyphidium caeruleum Aubl.
 ชื่อวงศ์ : Haemodoraceae
 ชื่อสามัญ : -
 ชื่อพื้นเมือง : พัดยายชี มือพระนารายณ์
 ชนิดพืช [Plant Type] : ไม้พุ่ม
 ขนาด [Size] : สูง 30-35 เซนติเมตร
 สีดอก [Flower Color] : สีขาว
 ฤดูที่ดอกบาน [Bloom Time] : ฤดูฝน
 อัตราการเจริญเติบโต [Growth Rate] : ปานกลาง
 ลักษณะนิสัย [Habitat] : ขึ้นได้ดีในดินทั่วไป
 ความชื้น [Moisture] : ปานกลาง
 แสง [Light] : แดดเต็มวัน-ร่ม รำไร
 ใบ (Foliage) :  ใบเดี่ยว  เรียงสลับระนาบเดียวซ้อนกันถี่ แผ่ออกทั้งสองข้างของลำต้นคล้ายพัด  ใบรูปใบหอกแกมรูปขอบขนาน  กว้าง 4-8 เซนติเมตร  ยาว 30-40 เซนติเมตร  ปลายใบแหลมหรือเป็นติ่งแหลมโคนใบแผ่เป็นกาบหุ้มต้น   ขอบใบเรียบ    แผ่นใบหนาคล้ายหนัง    สีเขียวเข้มเป็นมันปลายใบมักจะอ่อนโค้งลงเล็กน้อย
 ดอก (Flower) : สีขาว ออกเป็นช่อแบบกระจุกแยกแขนงที่ปลายกิ่ง รูปทรงกระบอกแกมรูปสามเหลี่ยมชูสูงขึ้นมีขนปกคลุมเล็กน้อย ดอกย่อยขนาดเล็กจำนวนมาก
 ผล (Fruit) : ผลแห้งแตกเป็น 3 พู สีส้ม เมล็ดสีดำ มีจำนวนมาก
 การใช้งานด้านภูมิทัศน์ (Landscape Used) : ปลูกเป็นแปลงประดับสวน ใบแผ่ออกสวยงาม ปลูกริมน้ำตก ลำธาร
 ประโยชน์ :  -