วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

สร้อยอินทนิล

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Thunbergia grandiflora (Roxb. ex Rottler) Roxb.
 •  ชื่อวงศ์ : Acanthaceae
 • ชื่อสามัญ :  Clock vine, Bengal clock vine, Blue trumpet vine, Blue skyflower, Skyflower,Heavenly blue
 • ชื่อพื้นเมือง : ช่ออินทนิล ช่องหูปากกา น้ำผึ้ง ปากกา ย่ำแย้
 • ชนิดพืช [Plant Type] : ไม้เลื้อย
 • ขนาด [Size] : เถาขนาดใหญ่
 •  สีดอก [Flower Color] : สีฟ้าอมม่วง
 • ฤดูที่ดอกบาน [Bloom Time] : ตลอดปี
 • อัตราการเจริญเติบโต [Growth Rate] : เร็ว
 • ลักษณะนิสัย [Habitat] : ปลูกได้ในดินทั่วไป
 • ความชื้น [Moisture] : ปานกลาง
 • แสง [Light] : แดดเต็มวัน
 • ลักษณะทั่วไป (Characteristic) : ไม้เถาเลื้อย เนื้อเเข็ง อายุหลายปี ใช้ยอดเลื้อยพันได้ไกล 15-20 เมตร
 • ใบ (Foliage) :   ใบเดี่ยว   เรียงตรงข้าม รูปหัวใจหรือเว้าตื้น 5-7 แฉก กว้าง 8-10 เซนติเมตร  ยาว 10-12 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบเว้า ขอบหยักฟันเลื่อย ผิวใบสาก
 • ดอก (Flower) :    สีฟ้าอมม่วง  ออกเป็นช่อแบบช่อกระจะตามซอกใบ ช่อดอกห้อยลงยาว 0.8-1 เมตร ใบ-ประดับสีเขียวและมีสีแดงเรื่อ ดอกรูปแตร โคนกลีบเป็นหลอดสั้นสีเหลืองปลายแยก 5 แฉก รูปกลม โคนกลีบล่างอันกลางมีแต้มสีม่วงเข้ม ดอกบานเต็มที่กว้าง 6-8 เซนติเมตร
 • ผล (Fruit) : ผลแห้งแตก ทรงกลม
 • การใช้งานด้านภูมิทัศน์ (Landscape Used) :   ดอกช่อห้อยมีสีสวย   นิยมปลูกในซุ้มโปร่งจะมองเห็นดอกห้อยลงมา ปลูกริมทะเลได้
 • ประโยชน์ :  เปลือกเเละรากนำมาตำพอกเเก้อาการช้ำบวมและแผลอักเสบ ใบนำมาชงเป็นชาแก้ปวดท้อง
  

แฮปปี้เนส

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Podranea ricasoliana (Tanf.) Sprague
 ชื่อวงศ์ : Bignoniaceae
 ชื่อสามัญ : Port St. John's creeper, Pink trumpet vine
 ชื่อพื้นเมือง : ชมพูฮาวาย
 ชนิดพืช [Plant Type] : ไม้พุ่มกึ่งเลื้อย
 ขนาด [Size] : สูง 2-5 เมตร
 สีดอก [Flower Color] : ชมพูอมม่วง
 ฤดูที่ดอกบาน [Bloom Time] : ตลอดปี
 อัตราการเจริญเติบโต [Growth Rate] : เร็ว
 ลักษณะนิสัย [Habitat] : ชอบดินร่วน ระบายน้ำดี
 ความชื้น [Moisture] : ปานกลาง
 แสง [Light] : แดดเต็มวัน
ลักษณะทั่วไป (Characteristic) :  ไม้พุ่มกึ่งเลื้อย เนื้อเเข็ง อายุหลายปี
ใบ (Foliage) :   ใบประกอบแบบขนนก   ปลายคี่ มีใบย่อย 5-11 ใบ รูปไข่ ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ขอบใบ
บิดเป็นคลื่น ผิวใบด้านบนสีเขียวเป็นมัน
ดอก (Flower) :   สีชมพูอมม่วงและมีเส้นสีแดง  ออกเป็นช่อแบบช่อกระจุกแยกแขนงตามซอกใบใกล้ปลายกิ่ง
ช่อละ 5-10 ดอก   ดอกรูปแตร  โคนกลีบสีเหลืองอ่อนเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยก 5 กลีบ ดอกบานเต็มที่ี่กว้าง 5-6 เซนติเมตร
ผล (Fruit) : ผลแห้งแตก เป็นฝักยาว เมล็ดรูปแถบขนาดเล็ก มีปีก
 การใช้งานด้านภูมิทัศน์ (Landscape Used) : ดอกสวยมีสีสัน นิยมปลูกประดับในสวนเป็นกลุ่มแล้วตัดแต่งเป็นพุ่ม

  

พวงคราม

 ชื่อวิทยาศาสตร์ : Petrea volubilis L.
 ชื่อวงศ์ : Verbenaceae
 ชื่อสามัญ : Purple wreath, Sandpaper vine, Queen's wreath
 ชื่อพื้นเมือง : ช่อม่วง
 ชนิดพืช [Plant Type] : ไม้เลื้อย
 ขนาด [Size] : เถาขนาดกลาง
 สีดอก [Flower Color] : สีม่วงเข้ม
 ฤดูที่ดอกบาน [Bloom Time] : ธ.ค.-ม.ค.
 อัตราการเจริญเติบโต [Growth Rate] : ช้า
 ลักษณะนิสัย [Habitat] : ปลูกในดินทั่วไป
 ความชื้น [Moisture] : ปานกลาง
 แสง [Light] : แดดเต็มวัน
 ลักษณะทั่วไป (Characteristic) : ไม้เลื้อย  เนื้อเเข็ง  อายุหลายปี  เลื้อยแบบพาดพิงได้ไกลถึง 12 เมตร เปลือกสีน้ำตาลอ่อน หรือสีเทาอ่อนกิ่งอ่อนมีขน
ใบ (Foliage) :   ใบเดี่ยว  เรียงตรงช้าม   รูปรีแกมรูปขอบขนาน กว้าง 5-7 เซนติเมตร ยาว 8-11 เซนติเมตร ปลายใบแหลม   โคนใบสอบ แผ่นใบค่อนข้างหนาแข็ง ผิวใบด้านบนสีเขียวเข้ม ด้านล่างสีจางกว่าและเป็นขุย
ดอก (Flower) : สีม่วงเข้ม ออกเป็นช่อแบบช่อกระจะตามซอกใบ  ช่อดอกยาว 20-25 เซนติเมตร  ใบประดับสีม่วงอ่อนถึงสีคราม  รูปขอบขนานปลายมน   โคนใบประดับเชื่อมกันเป็นหลอด  ปลายแยก 5 กลีบ โคนกลีบดอกเชื่อมเป็นหลอด ปลายแยก 5 กลีบ มี 1 กลีบแต้มสีขาว ร่วงง่าย ดอกบานเต็มที่กว้าง 2-3 เซนติเมตร
 ผล (Fruit) : ผลสด ติดอยู่บนกลีบประดับ มีขนนุ่มปกคลุม มี 1 เมล็ด
การใช้งานด้านภูมิทัศน์ (Landscape Used) : ปลูกขึ้นซุ้มหรือปลูกข้างรั้ว ดอกมีสีสวยสะดุดตา เมื่ออากาศเย็นและแห้งจะมีดอกสะพรั่งเป็นช่อใหญ่สะดุดตาแต่เจริญเติบโตช้า
  
 

อมรเบิกฟ้า

 ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mandevilla 'Alice Du Pont'
 ชื่อวงศ์ : Apocynaceae
 ชื่อสามัญ : Rose dipladenia
 ชื่อพื้นเมือง : -
 ชนิดพืช [Plant Type] : ไม้เลื้อย
 ขนาด [Size] : เถาขนาดกลาง
 สีดอก [Flower Color] : สีชมพูอ่อนถึงเข้ม
 ฤดูที่ดอกบาน [Bloom Time] : ตลอดปี
 อัตราการเจริญเติบโต [Growth Rate] : เร็ว
 ลักษณะนิสัย [Habitat] : ขึ้นได้ในดินทั่วไป ระบายน้ำได้ดี
 ความชื้น [Moisture] : ปานกลาง
 แสง [Light] : แดดเต็มวัน
ลักษณะทั่วไป (Characteristic) :  ไม้เถาเลื้อย  เนื้อเเข็ง อายุหลายปี เลื้อยได้ไกลถึง 5 เมตร ทุกส่วนภายในต้นมีน้ำยางสีขาว
ใบ (Foliage) :   ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปรีแกมรูปไข่ กว้าง 3-5 เซนติเมตร ยาว 6-10 เซนติเมตร ปลายใบเรียวแหลม โคนใบมน แผ่นใบเหนียวหนาคล้ายแผ่นหนัง ผิวใบด้านบนสีเขียวเข้มเป็นมัน
ดอก (Flower) :  สีชมพูอ่อนถึงเข้ม ออกเป็นช่อแบบช่อกระจะตามซอกใบ ดอกรูปแตร โคนกลีบมีสีชมพูหรือเหลืองเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยก 5 กลีบ เรียงเวียนคล้ายกังหัน   ดอกบานเต็มที่กว้าง 7-9 เซนติเมตร มีหลายพันธุ์
 ผล (Fruit) : -
การใช้งานด้านภูมิทัศน์ (Landscape Used) : ดอกสวยมีสีสันสะดุดตา ปลูกขึ้นซุ้มหรือข้างรั้ว
  


เปลวสุริยัน

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pseudogynoxys chenopodioides(Kunth ) Cabr.
 ชื่อวงศ์ : Compositae-Asteraceae
 ชื่อสามัญ : Mexican flame  vine, Orangeglow vine
 ชื่อพื้นเมือง : ตำลึงทอง
 ชนิดพืช [Plant Type] : ไม้เลื้อย
 ขนาด [Size] : เถาขนาดเล็ก
 สีดอก [Flower Color] : ส้มอมแดง
 ฤดูที่ดอกบาน [Bloom Time] : ธ.ค.-มี.ค.
 อัตราการเจริญเติบโต [Growth Rate] : เร็ว
 ลักษณะนิสัย [Habitat] : ดินร่วนปนทราย
 ความชื้น [Moisture] : ปานกลาง
 แสง [Light] : แดดเต็มวัน
ลักษณะทั่วไป (Characteristic) :   ไม้เถาเลื้อย  เนื้อแข็ง  อายุหลายปี  เลื้อยได้ไกลถึง 6 เมตร ลำต้นอ่อนสีเขียว
มีหนาม ลำต้นแก่สีน้ำตาลอมม่วง มีลายสีม่วงดำตามความยาวของลำต้น
ใบ (Foliage) : ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ ใบรูปหอก กว้าง 3-5 เซนติเมตร ยาว 5-7 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบมน ขอบใบจักฟันเลื่อย แผ่นใบหนาแข็ง ผิวใบด้านบนสีเขียวอ่อน
 ดอก (Flower) :  สีส้มอมแดง  มีกลิ่นหอม  ออกเป็นช่อแบบช่อเชิงหลั่นที่ปลายกิ่ง ช่อละ 6-10 ดอก ดอกย่อย
แต่ละดอกประกอบด้วยดอกเล็กๆ เป็นจำนวนมาก  แบ่งเป็นดอกวงนอกซึ่งเป็นดอกเพศเมียกลีบดอกรูปขอบ-ขนาน 14-18 กลีบ  และดอกวงในเป็นดอกสมบูรณ์เพศ  สีส้มอมน้ำตาลเป็นหลอดกระจุกอยู่กลางดอก  ดอก
บานเต็มที่กว้าง 4-5 เซนติเมตร
 ผล (Fruit) : ผลแห้ง เมล็ดมีพู่ขนสีขาว ปลิวไปตามลมได้

การใช้งานด้านภูมิทัศน์ (Landscape Used) :  ดอกมีสีสวยสะดุดตา มีกลิ่นหอม ปลูกขึ้นซุ้มขนาดเล็กหรือปลูกข้างรั้ว และเลี้ยงง่าย
 

บัลลูนฟลาวเวอร์

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Platycodon grandiflorus (Jacq.) A. DC.
 ชื่อวงศ์ : Campanulaceae
 ชื่อสามัญ : Balloon flower, Chinese bellflower
 ชื่อพื้นเมือง : -
 ชนิดพืช [Plant Type] : ไม้เลื้อย
 ขนาด [Size] : เถาขนาดเล็ก
 สีดอก [Flower Color] : สีขาว ชมพู ม่วงอมน้ำเงิน
 ฤดูที่ดอกบาน [Bloom Time] : เกือบตลอดปี
 อัตราการเจริญเติบโต [Growth Rate] : ปานกลาง
 ลักษณะนิสัย [Habitat] : ขึ้นได้ในดินทุกขนิดระบายน้ำได้ดี
 ความชื้น [Moisture] : ปานกลาง
 แสง [Light] : แดดเต็มวัน-ร่มรำไร
 ลักษณะทั่วไป (Characteristic) : ไม้เถาเลื้อย เนื้อแข็ง อายุหลายปี มีหัวใต้ดิน 
 ใบ (Foliage) : ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม ใบรูปใบหอกแกมรี กว้าง 3-5 เซนติเมตร ยาว 5-7 เซนติเมตร ปลายใบ
แหลม โคนใบมน ชอบใบจักฟันเลื้อยซ้อน ผิวใบด้านบนสีเขียวเข้ม
 ดอก (Flower) :   สีขาว ชมพูหรือม่วงอมน้ำเงิน อาจมีเส้นสีม่วงเข้มกลางกลีบ   ออกเป็นดอกเดี่ยวหรือเป็นช่อ
แบบช่อเชิงหลั่น  รูปถ้วย มีทั้งดอกชั้นเดียวและดอกซ้อน โคนกลีบดอกเชื่อมติดกัน ปลายแยกเป็น 5 แฉก แหลม
คล้ายรูปดาว ดอกบานเต็มที่กว้าง 3-5 เซนติเมตร

ผล (Fruit) :   ผลแห้งแตก