วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2556

มิกกี้เม้าส์

มิกกี้เม้าส์

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ochna kirkii Oliv.
ชื่อวงศ์ : Ochnaceae
ชื่อสามัญ : Mickey mouse plant
ชื่อพื้นเมือง : -
ชนิดพืช [Plant Type] : ไม้พุ่ม
ขนาด [Size] : สูง 1.5-2 เมตร
สีดอก [Flower Color] : สีเหลือง
ฤดูที่ดอกบาน [Bloom Time] : ตลอดปี
อัตราการเจริญเติบโต [Growth Rate] : ช้า
 ลักษณะนิสัย [Habitat] : ดินร่วนระบายน้ำได้ดี
ความชื้น [Moisture] : ปานกลาง
แสง [Light] : ปานกลาง-รำไร
ลักษณะทั่วไป (Characteristic) :    ไม้พุ่มขนาดเล็ก แตกกิ่งก้านจำนวนมากเป็นพุ่มทึบ ลำต้นสีน้ำตาลอ่อน 
 ใบ (Foliage) :  ใบเดี่ยว  เรียงตรงข้ามเป็นคู่ ใบรูปรี กว้าง 3-4 เซนติเมตร  ยาว 5-8 เซนติเมตร   ปลายใบมน โคนใบสอบแคบ ขอบใบมีหนามเล็กๆ ผิวใบด้านบนสีเขียวเข้มเป็นมัน
ดอก (Flower) : สีเหลือง ออกเป็นช่อแบบช่อแยกแขนงที่ปลายกิ่ง กลีบเลี้ยงสีแดงสด กลีบดอก 5กลีบ ดอกบาน
เต็มที่กว้าง 1-2 เซนติเมตร
ผล (Fruit) : ผลสดมีเนื้อนุ่ม สีเขียว เมื่อสุกสีดำแดง มีเมล็ดเดียว
การใช้งานด้านภูมิทัศน์ (Landscape Used) : ดอกและผลสวยเด่นสะดุดตา ควรปลูกใกล้ศาลา ทางเดินในสวน
ปลูกเป็นจุดเด่นสวนหย่อมที่ค่อนช้างร่ม ถ้าแสงแดดจัดใบจะกร้านไม่สวยงาม โตช้ามาก
ประโยชน์ : -
เดหลีใบมัน

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Spathiphyllum sp.
ชื่อวงศ์ : Araceae
 ชื่อสามัญ : -
ชื่อพื้นเมือง : เดหลีดอกขาว เดหลีใบเล็ก หน้าวัวไทยเจ็ดทิวา
ชนิดพืช [Plant Type] : ไม้พุ่ม
ขนาด [Size] : สูง 50-70 เซนติเมตร
สีดอก [Flower Color] : ขาว
ฤดูที่ดอกบาน [Bloom Time] : ตลอดปี
อัตราการเจริญเติบโต [Growth Rate] : ปานกลาง
ลักษณะนิสัย [Habitat] : ดินร่วน ระบายน้ำดี อินทรีย์วัตถุสูง
ความชื้น [Moisture] : สูง
 แสง [Light] : ปานกลาง-รำไร
ลักษณะทั่วไป (Characteristic) : ไม้พุ่มขนาดเล็ก มีเหง้าใต้ดิน แตกกอ ทุกส่วนมีน้ำยางใส 
 ใบ (Foliage) : ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ  รูปรีแกมรูปขอบขนาน ยาว 25-30 เซนติเมตร  ปลายใบแหลม 
โคนใบสอบ ขอบใบเป็นคลื่นเล็กน้อย ผิวใบด้านบนสีเขียวเข้มเป็นมันและเป็นร่องตามแนวเส้นใบชัดเจน ก้านใบยาว กาบใบมีปีก
ดอก (Flower) : สีขาวบางพันธุ์มีกลิ่นหอม ออกเป็นช่อแบบช่อเชิงลดที่ปลายกิ่ง   มีจานรองดอกสีขาวรูปไข่ โค้งงอเล็กน้อย กว้าง 4-5 เซนติเมตร ยาว 18-21 เซนติเมตร ปลายเรียวแหลมด้านหลังอาจมีสีเขียวปนบ้าง ปลีดอกยาว 5-6 เซนติเมตร ดอกย่อยมีขนาดเล็กมีกลีบดอก 6 กลีบ โคนกลีบดอกเชื่อมติดกัน
ผล (Fruit) : ผลสดมีเนื้อ มีเมล็ดจำนวนมาก
การใช้งานด้านภูมิทัศน์ (Landscape Used) : ดอกมีกลิ่นหอมเย็น มีหลายชนิดและหลายพันธุ์ ปลูกในกระถางหรือลงแปลงในที่ร่ม ริมน้ำตก ลำธาร สระว่ายน้ำ
ประโยชน์ :  -ดาวเรืองฝรั่งเศส

ดาวเรืองฝรั่งเศส

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Tagetes patula L.
ชื่อวงศ์ : Compositae
ชื่อสามัญ : French marigold
 ชื่อพื้นเมือง : ดาวเรืองน้อย คำปู้จู้น้อย โพชีโทงซะ 
โพทองชา ยี่สุ่น
ชนิดพืช [Plant Type] : ไม้ดอกล้มลุก
ขนาด [Size] : สูง 20-50 เซนติเมตร
สีดอก [Flower Color] : สีเหลืองอมส้ม ส้ม  แดง
ฤดูที่ดอกบาน [Bloom Time] : ตลอดปี
อัตราการเจริญเติบโต [Growth Rate] : เร็ว
 ลักษณะนิสัย [Habitat] : ดินร่วน ระบายน้ำดี
ความชื้น [Moisture] : ปานกลาง
แสง [Light] : แดดเต็มวัน
ลักษณะทั่วไป (Characteristic) : ไม้ดอกล้มลุก ลำต้นกลมมีสีม่วงปน
ใบ (Foliage) :   ใบประกอบแบบขนนก เรียงตรงข้าม ใบย่อยรูปรีถึงรูปใบหอก กว้าง 0.5-1.5 เซนติเมตร ยาว 1.5-5 เซนติเมตร   ปลายใบมน  โคนใบสอบแคบ ขอบใบหยัก ผิวใบด้านบนสีเขียวเข้ม
ดอก (Flower) : มีหลายสี เข่น สีส้ม เหลืองอมส้ม แดง หรือมีหลายสีในดอกเดียวกัน ออกเป็นช่อแบบข่อกระจุก
เดี่ยวที่ปลายกิ่ง  กลีบดอกวงนอกมีกลีบดอกชั้นเดียวหรือซ้อนกันแน่น  กลีบดอกวงในสีเหลืองถึงสีน้ำตาล   ดอกบานเต็มที่กว้าง 2-5 เซนติเมตร
ผล (Fruit) :  ผลแห้งไม่แตก
การใช้งานด้านภูมิทัศน์ (Landscape Used) :     ดอกสวย ปลูกลงแปลงเป็นกลุ่มเพื่อประดับเป็นจุดเด่นในสวนริมถนน ทางเดิน
ประโยชน์ :  บางพันธุ์มีสารยับยั้งการเจริญเติบโตและการวางไข่ของไส้เดือนฝอย จึงมีการปลูกแล้วไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสด หรือปลูกรอบแปลงมะเชือเทศช่วยไล่แมลงหวี่ได้ผลพอสมควร

เศรษฐีเรือนนอก

เศรษฐีเรือนนอก
 ชื่อวิทยาศาสตร์ : Chlorophytum bichetii (Karrer) Backer.
ชื่อวงศ์ : Liliaceae
ชื่อสามัญ : St. Bernard's lily
ชื่อพื้นเมือง : -
ชนิดพืช [Plant Type] : ไม้คลุมดิน
ขนาด [Size] : สูง 20-30 เซนติเมตร
สีดอก [Flower Color] : สีขาว
ฤดูที่ดอกบาน [Bloom Time] : มี.ค.-เม.ย.
อัตราการเจริญเติบโต [Growth Rate] : ปานกลาง
ลักษณะนิสัย [Habitat] : ขึ้นได้ในดินทั่วไป ระบาย
น้ำได้ดี
ความชื้น [Moisture] : ปานกลาง
แสง [Light] : ร่มรำไร
ลักษณะทั่วไป (Characteristic) : ไม้คลุมดิน ลำต้นเป็นเหง้าสั้นๆอยู่ใต้ผิวดิน แตกใบขึ้นเป็นพุ่ม รากมักจะมี
ตุ้มสีขาวสำหรับเก็บสะสมอาหารและน้ำ
 ใบ (Foliage) :   ใบเดี่ยว  เรียงเวียนสลับแน่น  ใบรูปขอบขนาน   กว้าง 0.8-1.6 เซนติเมตร    ยาว 10-20 เซนติเมตร  ปลายใบแหลม   โคนใบแผ่เป็นกาบหุ้มลำต้น  ขอบใบเรียบ   ผิวใบด้านบนสีเขียวเป็นมันมีแถบ
ขาวครีมบริเวณขอบใบ เมื่อใบยาวเต็มที่แล้วจะห้อยโค้งลงมา
 ดอก (Flower) : สีขาว มีกลิ่นหอมอ่อนๆ ออกเป็นช่อแบบช่อกระจะจากกอ ช่อดอกยาว 10-15 เซนติเมตร
ช่อละ 3-4 ดอก ดอกขนาดเล็ก
 ผล (Fruit) : ผลแห้งแตก ขนาด 7-10 มิลลิเมตร สีขาว เมล็ดสีดำ
การใช้งานด้านภูมิทัศน์ (Landscape Used) :  นำมาจัดสวนถาด  ปลูกคลุมดินประดับสวน   เหมาะสำหรับ
สวนหิน สวนญี่ปุ่นและสวนทั่วไปที่มีสภาพแสงเหมาะสม
ประโยชน์ :  -

วันพุธที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2556

กุหลาบพุกาม

กุหลาบพุกาม
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pereskia bleo (Kunth) DC.  
ชื่อวงศ์ : Cactaceae   
ชื่อสามัญ : Wax rose
ชื่อพื้นเมือง : -
ชนิดพืช [Plant Type] : ไม้พุ่ม
ขนาด [Size] : สูงไม่เกิน 8 เมตร
สีดอก [Flower Color] : สีส้มแดงหรือสีแดง
ฤดูที่ดอกบาน [Bloom Time] : ตลอดปี
อัตราการเจริญเติบโต [Growth Rate] : เร็ว
ลักษณะนิสัย [Habitat] : ดินร่วน ระบายน้ำได้ดี
ความชื้น [Moisture] : ปานกลาง-ต่ำ
แสง [Light] : แดดเต็มวัน-ปานกลาง
ลักษณะทั่วไป (Characteristic) :   ไม้พุ่มขนาดใหญ่หรือไม้ต้นขนาดเล็ก ไม่ผลัดใบ เรือนยอดแผ่กว้าง ลำต้นสีเขียวเป็นมัน กิ่งก้านตั้งตรง และมีหนามสั้นๆเป็นกระจุก
 ใบ (Foliage) : ใบเดี่ยว เรียงสลับ ใบรูปรีแคบถึงรูปขอบขนานหรือรูปใบหอก กว้าง 4-7 เซนติเมตร ยาว 6-20 เซนติเมตร ปลายใบเรียวแหลม โคนใบสอบ ขอบใบเป็นคลื่น แผ่นใบค่อนข้างหนา ผิวใบด้านบนสีเขียวเป็นมัน
ดอก (Flower) :   สีส้มแดงหรือสีแดง   ออกดอกเดี่ยวหรือเป็นกลุ่ม 2-3 ดอกที่ปลายกิ่ง   ทยอยบาน ฐานดอกคล้ายกรวย 5 เหลี่ยม ขอบหยักเล็กน้อย กลีบดอกหนา ผิวเป็นมันคล้ายเคลือบด้วยขี้ผึ้งซ้อนกัน 6-8 กลีบ รูปไข่กลับ   กว้าง 1.5-2 เซนติเมตร  ยาว 2-3 เซนติเมตร ปลายกลีบเว้าตื้นหรือมน และมีติ่งแหลม ดอกบานเต็มที่กว้าง 4-5 เซนติเมตร
ผล (Fruit) :  ผลสด  รูปทรงกรวยห้าเหลี่ยม  คล้ายฝักบัวเมื่อแก่เป็นสีเหลือง เมล็ดสีน้ำตาลดำ รูปไข่กลับหรือรูปไต
การใช้งานด้านภูมิทัศน์ (Landscape Used) :    ดอกและผลสวย  นิยมปลูกริมรั้วเพราะมีหนาม เหมาะปลูกในพื้นที่แห้งแล้ง ไม่ทนน้ำท่วมขัง ปลูกในที่สาธารณะ ริมทะเล ไม่เหมาะปลูกใกล้สนามเด็กเล่น
 
 

กระดุมทองต้น


กระดุมทองต้น
 
 ชื่อวิทยาศาสตร์ : Melampodium divaricatum (Pers.) DC.
 ชื่อวงศ์ : Compositae
 ชื่อสามัญ : Little yellow star
 ชื่อพื้นเมือง : พิกุลทอง
 ชนิดพืช [Plant Type] : ไม้พุ่ม
 ขนาด [Size] : สูง 0.30-0.50 เมตร
 สีดอก [Flower Color] : สีเหลือง
 ฤดูที่ดอกบาน [Bloom Time] : ตลอดปี
 อัตราการเจริญเติบโต [Growth Rate] : เร็ว
 ลักษณะนิสัย [Habitat] : ขึ้นได้ในดินทั่วไป
 ความชื้น [Moisture] : ปานกลาง
 แสง [Light] : แดดเต็มวัน-ครึ่งวัน
 ลักษณะทั่วไป (Characteristic) : ไม้พุ่มขนาดเล็ก มีอายุสั้นประมาณสองปี ตามลำต้นมีขนสากมือ
ใบ (Foliage) :    ใบเดี่ยว   เรียงตรงข้าม ใบรูปรีกว้างหรือรูปไข่ กว้าง 1-5 เซนติเมตร  ยาว 3-10 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบสอบ  ขอบเรียบหรือหยักซี่ฟัน  แผ่นใบมีขนสากทั้งสองด้าน  ก้านใบสั้นมีครีบ มีขนตามก้านใบ
ดอก (Flower) :    สีเหลือง  มีกลิ่นเหม็น ออกดอกเดี่ยวหรือออกเป็นคู่ตามซอกใบใกล้ปลายกิ่ง  โคนช่อดอกมีใบประดับรูปรีเรียงซ้อนกัน 2 ชั้น ชั้นนอก 3-5 ใบโคนเชื่อมติดกัน ชั้นในหุ้มผลไว้ ขอบใบประดับมีขนเรียงกันถี่ กลีบดอกรูปรี ดอกบานเต็มที่กว้าง 2-3 เซนติเมตร
ผล (Fruit) : ผลแห้งแตก รูปสามเหลี่ยมยอดแบน เมล็ดเล็ก สีดำเป็นมัน
การใช้งานด้านภูมิทัศน์ (Landscape Used) : ปลูกลงกระถาง หรือปลูกลงแปลงประดับสวน
ประโยชน์ :  -
 
  

ก้ามกุ้งสีทอง


ก้ามกุ้งสีทอง
ชื่อวิทยาศาสตร์: Heliconia psittacorum Heliconia                          
 spathocircinata Aristeguieta cv. Golden Torch

ชื่อสามัญ: Golden Torch

วงศ์: HELICONIACEAE
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์:
      ไม้ล้มลุก  มีเหง้าใต้ดิน ส่วนที่อยู่เหนือดินเป็นลำต้นเทียม เกิดจากการห่อหุ้มของก้านใบ ขึ้นเป็นกอตั้งตรง สูง 1-3 ม.

     ใบ ใบเรียงสลับ ใบเดี่ยว รูปขอบขนานแกมรูปไข่ กว้าง 20-30 ซม. ยาวประมาณ 80 ซม. ปลายใบแหลมติ่ง โคนใบไม่เท่ากัน ขอบใบเรียบหรือเป็นคลื่นเล็กน้อย เส้นกลางใบหนา หลังใบมีสีแดงจาง ๆ จากโคนจนถึงกลางใบ เส้นแขนงใบขนานกันตามขวาง ก้านใบยาว

     ดอก ดอกช่อแทงออกกลางลำต้นเทียม ช่อดอกตั้ง ใบประดับมีสีเหลือง ดอกย่อยมีขนาดเล็กสีเหลือง อยู่ภายในใบประดับ