วันพุธที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2556

กระดุมทองต้น


กระดุมทองต้น
 
 ชื่อวิทยาศาสตร์ : Melampodium divaricatum (Pers.) DC.
 ชื่อวงศ์ : Compositae
 ชื่อสามัญ : Little yellow star
 ชื่อพื้นเมือง : พิกุลทอง
 ชนิดพืช [Plant Type] : ไม้พุ่ม
 ขนาด [Size] : สูง 0.30-0.50 เมตร
 สีดอก [Flower Color] : สีเหลือง
 ฤดูที่ดอกบาน [Bloom Time] : ตลอดปี
 อัตราการเจริญเติบโต [Growth Rate] : เร็ว
 ลักษณะนิสัย [Habitat] : ขึ้นได้ในดินทั่วไป
 ความชื้น [Moisture] : ปานกลาง
 แสง [Light] : แดดเต็มวัน-ครึ่งวัน
 ลักษณะทั่วไป (Characteristic) : ไม้พุ่มขนาดเล็ก มีอายุสั้นประมาณสองปี ตามลำต้นมีขนสากมือ
ใบ (Foliage) :    ใบเดี่ยว   เรียงตรงข้าม ใบรูปรีกว้างหรือรูปไข่ กว้าง 1-5 เซนติเมตร  ยาว 3-10 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบสอบ  ขอบเรียบหรือหยักซี่ฟัน  แผ่นใบมีขนสากทั้งสองด้าน  ก้านใบสั้นมีครีบ มีขนตามก้านใบ
ดอก (Flower) :    สีเหลือง  มีกลิ่นเหม็น ออกดอกเดี่ยวหรือออกเป็นคู่ตามซอกใบใกล้ปลายกิ่ง  โคนช่อดอกมีใบประดับรูปรีเรียงซ้อนกัน 2 ชั้น ชั้นนอก 3-5 ใบโคนเชื่อมติดกัน ชั้นในหุ้มผลไว้ ขอบใบประดับมีขนเรียงกันถี่ กลีบดอกรูปรี ดอกบานเต็มที่กว้าง 2-3 เซนติเมตร
ผล (Fruit) : ผลแห้งแตก รูปสามเหลี่ยมยอดแบน เมล็ดเล็ก สีดำเป็นมัน
การใช้งานด้านภูมิทัศน์ (Landscape Used) : ปลูกลงกระถาง หรือปลูกลงแปลงประดับสวน
ประโยชน์ :  -
 
  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น