วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2556

เศรษฐีเรือนนอก

เศรษฐีเรือนนอก
 ชื่อวิทยาศาสตร์ : Chlorophytum bichetii (Karrer) Backer.
ชื่อวงศ์ : Liliaceae
ชื่อสามัญ : St. Bernard's lily
ชื่อพื้นเมือง : -
ชนิดพืช [Plant Type] : ไม้คลุมดิน
ขนาด [Size] : สูง 20-30 เซนติเมตร
สีดอก [Flower Color] : สีขาว
ฤดูที่ดอกบาน [Bloom Time] : มี.ค.-เม.ย.
อัตราการเจริญเติบโต [Growth Rate] : ปานกลาง
ลักษณะนิสัย [Habitat] : ขึ้นได้ในดินทั่วไป ระบาย
น้ำได้ดี
ความชื้น [Moisture] : ปานกลาง
แสง [Light] : ร่มรำไร
ลักษณะทั่วไป (Characteristic) : ไม้คลุมดิน ลำต้นเป็นเหง้าสั้นๆอยู่ใต้ผิวดิน แตกใบขึ้นเป็นพุ่ม รากมักจะมี
ตุ้มสีขาวสำหรับเก็บสะสมอาหารและน้ำ
 ใบ (Foliage) :   ใบเดี่ยว  เรียงเวียนสลับแน่น  ใบรูปขอบขนาน   กว้าง 0.8-1.6 เซนติเมตร    ยาว 10-20 เซนติเมตร  ปลายใบแหลม   โคนใบแผ่เป็นกาบหุ้มลำต้น  ขอบใบเรียบ   ผิวใบด้านบนสีเขียวเป็นมันมีแถบ
ขาวครีมบริเวณขอบใบ เมื่อใบยาวเต็มที่แล้วจะห้อยโค้งลงมา
 ดอก (Flower) : สีขาว มีกลิ่นหอมอ่อนๆ ออกเป็นช่อแบบช่อกระจะจากกอ ช่อดอกยาว 10-15 เซนติเมตร
ช่อละ 3-4 ดอก ดอกขนาดเล็ก
 ผล (Fruit) : ผลแห้งแตก ขนาด 7-10 มิลลิเมตร สีขาว เมล็ดสีดำ
การใช้งานด้านภูมิทัศน์ (Landscape Used) :  นำมาจัดสวนถาด  ปลูกคลุมดินประดับสวน   เหมาะสำหรับ
สวนหิน สวนญี่ปุ่นและสวนทั่วไปที่มีสภาพแสงเหมาะสม
ประโยชน์ :  -

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น