วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2556

ดาวเรืองฝรั่งเศส

ดาวเรืองฝรั่งเศส

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Tagetes patula L.
ชื่อวงศ์ : Compositae
ชื่อสามัญ : French marigold
 ชื่อพื้นเมือง : ดาวเรืองน้อย คำปู้จู้น้อย โพชีโทงซะ 
โพทองชา ยี่สุ่น
ชนิดพืช [Plant Type] : ไม้ดอกล้มลุก
ขนาด [Size] : สูง 20-50 เซนติเมตร
สีดอก [Flower Color] : สีเหลืองอมส้ม ส้ม  แดง
ฤดูที่ดอกบาน [Bloom Time] : ตลอดปี
อัตราการเจริญเติบโต [Growth Rate] : เร็ว
 ลักษณะนิสัย [Habitat] : ดินร่วน ระบายน้ำดี
ความชื้น [Moisture] : ปานกลาง
แสง [Light] : แดดเต็มวัน
ลักษณะทั่วไป (Characteristic) : ไม้ดอกล้มลุก ลำต้นกลมมีสีม่วงปน
ใบ (Foliage) :   ใบประกอบแบบขนนก เรียงตรงข้าม ใบย่อยรูปรีถึงรูปใบหอก กว้าง 0.5-1.5 เซนติเมตร ยาว 1.5-5 เซนติเมตร   ปลายใบมน  โคนใบสอบแคบ ขอบใบหยัก ผิวใบด้านบนสีเขียวเข้ม
ดอก (Flower) : มีหลายสี เข่น สีส้ม เหลืองอมส้ม แดง หรือมีหลายสีในดอกเดียวกัน ออกเป็นช่อแบบข่อกระจุก
เดี่ยวที่ปลายกิ่ง  กลีบดอกวงนอกมีกลีบดอกชั้นเดียวหรือซ้อนกันแน่น  กลีบดอกวงในสีเหลืองถึงสีน้ำตาล   ดอกบานเต็มที่กว้าง 2-5 เซนติเมตร
ผล (Fruit) :  ผลแห้งไม่แตก
การใช้งานด้านภูมิทัศน์ (Landscape Used) :     ดอกสวย ปลูกลงแปลงเป็นกลุ่มเพื่อประดับเป็นจุดเด่นในสวนริมถนน ทางเดิน
ประโยชน์ :  บางพันธุ์มีสารยับยั้งการเจริญเติบโตและการวางไข่ของไส้เดือนฝอย จึงมีการปลูกแล้วไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสด หรือปลูกรอบแปลงมะเชือเทศช่วยไล่แมลงหวี่ได้ผลพอสมควร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น