วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2556

มิกกี้เม้าส์

มิกกี้เม้าส์

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ochna kirkii Oliv.
ชื่อวงศ์ : Ochnaceae
ชื่อสามัญ : Mickey mouse plant
ชื่อพื้นเมือง : -
ชนิดพืช [Plant Type] : ไม้พุ่ม
ขนาด [Size] : สูง 1.5-2 เมตร
สีดอก [Flower Color] : สีเหลือง
ฤดูที่ดอกบาน [Bloom Time] : ตลอดปี
อัตราการเจริญเติบโต [Growth Rate] : ช้า
 ลักษณะนิสัย [Habitat] : ดินร่วนระบายน้ำได้ดี
ความชื้น [Moisture] : ปานกลาง
แสง [Light] : ปานกลาง-รำไร
ลักษณะทั่วไป (Characteristic) :    ไม้พุ่มขนาดเล็ก แตกกิ่งก้านจำนวนมากเป็นพุ่มทึบ ลำต้นสีน้ำตาลอ่อน 
 ใบ (Foliage) :  ใบเดี่ยว  เรียงตรงข้ามเป็นคู่ ใบรูปรี กว้าง 3-4 เซนติเมตร  ยาว 5-8 เซนติเมตร   ปลายใบมน โคนใบสอบแคบ ขอบใบมีหนามเล็กๆ ผิวใบด้านบนสีเขียวเข้มเป็นมัน
ดอก (Flower) : สีเหลือง ออกเป็นช่อแบบช่อแยกแขนงที่ปลายกิ่ง กลีบเลี้ยงสีแดงสด กลีบดอก 5กลีบ ดอกบาน
เต็มที่กว้าง 1-2 เซนติเมตร
ผล (Fruit) : ผลสดมีเนื้อนุ่ม สีเขียว เมื่อสุกสีดำแดง มีเมล็ดเดียว
การใช้งานด้านภูมิทัศน์ (Landscape Used) : ดอกและผลสวยเด่นสะดุดตา ควรปลูกใกล้ศาลา ทางเดินในสวน
ปลูกเป็นจุดเด่นสวนหย่อมที่ค่อนช้างร่ม ถ้าแสงแดดจัดใบจะกร้านไม่สวยงาม โตช้ามาก
ประโยชน์ : -




1 ความคิดเห็น:

  1. จัดจำหน่ายเมล็ดพันธ์ ต้นไม้ , ดอกไม้ สวย ๆ พืชผักสวนครัว จากทั่วโลก

    ตอบลบ