วันศุกร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2556

ประกาศเว็บขายเมล็ดพันธ์ดอกไม้ครับ

ประกาศเว็บขายเมล็ดพันธ์ดอกไม้ครับ

สืบเนื่องจากตูนได้สร้างเว็บบล็อกึ้นมาและได้มีผู้เข้าชมเป็นจำนวนมากและบางส่วนได้โทรมาสอบถามว่ามีการขายไหม ตูนเลยได้สร้างเว็บไซต์ขึ้นมาโดยเฉพาะเลยครับ สามารถมาอุดหนุดกันได้น่ะครับ