วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ชบาจิ๋ว


 • ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hibiscus hirsutus L.
 • ชื่อวงศ์ : Malvaceae 
 • ชื่อสามัญ : -
 • ชื่อพื้นเมือง : -
 • ชนิดพืช [Plant Type] : ไม้พุ่ม
 • ขนาด [Size] : สูง 2-3 เมตร
 •  สีดอก [Flower Color] : สีชมพูอมส้ม หรือขาว
 • ฤดูที่ดอกบาน [Bloom Time] : ตลอดปี
 • ตราการเจริญเติบโต [Growth Rate] : ปานกลาง
 • ลักษณะนิสัย [Habitat] : ดินร่วน ระบายน้ำดี
 • ความชื้น [Moisture] : ปานกลาง
 • แสง [Light] : แดดเต็มวัน-ปานกลาง
 • ลักษณะทั่วไป (Characteristic) :  ไม้พุ่มขนาดเล็ก ลำต้นตั้งตรง แตกกิ่งก้านจำนวนมาก เปลือกสีเทาปนน้ำตาล
 • ใบ (Foliage) : ใบประกอบแบบนิ้วมือ  เรียงสลับ ใบอ่อนรูปไข่หรือรูปใบหอก กว้าง 3-5 เซนติเมตร  ยาว  5-7 เซนติเมตร ปลายใบเรียวแหลม โคนใบมน ขอบใบจักฟันเลื่อย แผ่นใบบาง ผิวใบด้านบนสีเขียวเข้มมีขนอ่อนนุ่มปกคลุมทั่วแผ่นใบ ก้านใบยาว 2-4 เซนติเมตร
 •  ดอก (Flower) :  สีชมพูอมส้มหรือขาว  ออกเป็นดอกเดี่ยวตามซอกใบที่ปลายกิ่ง  กลีบดอกบางชั้นเดียว  โคนกลีบดอกซ้อนเกยกันเป็นหลอด  ปลายแยก 5 กลีบ  ดอกบานเต็มที่กว้าง 2-3 เซนติเมตร   ออกดอกดก
 •  ผล (Fruit) : ผลแห้งแตก เป็นฝัก เมล็ดงอกง่าย
 • การใช้งานด้านภูมิทัศน์ (Landscape Used) :     ดอกสวยมีสีสัน   ปลูกเป็นแปลงขนาดใหญ่ในบ้าน   หรือสวน-สาธารณะ ตัดแต่งทรงพุ่มทำรั้วได้ ปลูกริมถนน ริมทางเดิน ริมน้ำตก ลำธาร สระว่ายน้ำ ริมทะเล