วันพุธที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2556

ก้ามกุ้งสีทอง


ก้ามกุ้งสีทอง
ชื่อวิทยาศาสตร์: Heliconia psittacorum Heliconia                          
 spathocircinata Aristeguieta cv. Golden Torch

ชื่อสามัญ: Golden Torch

วงศ์: HELICONIACEAE
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์:
      ไม้ล้มลุก  มีเหง้าใต้ดิน ส่วนที่อยู่เหนือดินเป็นลำต้นเทียม เกิดจากการห่อหุ้มของก้านใบ ขึ้นเป็นกอตั้งตรง สูง 1-3 ม.

     ใบ ใบเรียงสลับ ใบเดี่ยว รูปขอบขนานแกมรูปไข่ กว้าง 20-30 ซม. ยาวประมาณ 80 ซม. ปลายใบแหลมติ่ง โคนใบไม่เท่ากัน ขอบใบเรียบหรือเป็นคลื่นเล็กน้อย เส้นกลางใบหนา หลังใบมีสีแดงจาง ๆ จากโคนจนถึงกลางใบ เส้นแขนงใบขนานกันตามขวาง ก้านใบยาว

     ดอก ดอกช่อแทงออกกลางลำต้นเทียม ช่อดอกตั้ง ใบประดับมีสีเหลือง ดอกย่อยมีขนาดเล็กสีเหลือง อยู่ภายในใบประดับ

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น