วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

บัลลูนฟลาวเวอร์

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Platycodon grandiflorus (Jacq.) A. DC.
 ชื่อวงศ์ : Campanulaceae
 ชื่อสามัญ : Balloon flower, Chinese bellflower
 ชื่อพื้นเมือง : -
 ชนิดพืช [Plant Type] : ไม้เลื้อย
 ขนาด [Size] : เถาขนาดเล็ก
 สีดอก [Flower Color] : สีขาว ชมพู ม่วงอมน้ำเงิน
 ฤดูที่ดอกบาน [Bloom Time] : เกือบตลอดปี
 อัตราการเจริญเติบโต [Growth Rate] : ปานกลาง
 ลักษณะนิสัย [Habitat] : ขึ้นได้ในดินทุกขนิดระบายน้ำได้ดี
 ความชื้น [Moisture] : ปานกลาง
 แสง [Light] : แดดเต็มวัน-ร่มรำไร
 ลักษณะทั่วไป (Characteristic) : ไม้เถาเลื้อย เนื้อแข็ง อายุหลายปี มีหัวใต้ดิน 
 ใบ (Foliage) : ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม ใบรูปใบหอกแกมรี กว้าง 3-5 เซนติเมตร ยาว 5-7 เซนติเมตร ปลายใบ
แหลม โคนใบมน ชอบใบจักฟันเลื้อยซ้อน ผิวใบด้านบนสีเขียวเข้ม
 ดอก (Flower) :   สีขาว ชมพูหรือม่วงอมน้ำเงิน อาจมีเส้นสีม่วงเข้มกลางกลีบ   ออกเป็นดอกเดี่ยวหรือเป็นช่อ
แบบช่อเชิงหลั่น  รูปถ้วย มีทั้งดอกชั้นเดียวและดอกซ้อน โคนกลีบดอกเชื่อมติดกัน ปลายแยกเป็น 5 แฉก แหลม
คล้ายรูปดาว ดอกบานเต็มที่กว้าง 3-5 เซนติเมตร

ผล (Fruit) :   ผลแห้งแตก
 
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น