วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

เปลวสุริยัน

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pseudogynoxys chenopodioides(Kunth ) Cabr.
 ชื่อวงศ์ : Compositae-Asteraceae
 ชื่อสามัญ : Mexican flame  vine, Orangeglow vine
 ชื่อพื้นเมือง : ตำลึงทอง
 ชนิดพืช [Plant Type] : ไม้เลื้อย
 ขนาด [Size] : เถาขนาดเล็ก
 สีดอก [Flower Color] : ส้มอมแดง
 ฤดูที่ดอกบาน [Bloom Time] : ธ.ค.-มี.ค.
 อัตราการเจริญเติบโต [Growth Rate] : เร็ว
 ลักษณะนิสัย [Habitat] : ดินร่วนปนทราย
 ความชื้น [Moisture] : ปานกลาง
 แสง [Light] : แดดเต็มวัน
ลักษณะทั่วไป (Characteristic) :   ไม้เถาเลื้อย  เนื้อแข็ง  อายุหลายปี  เลื้อยได้ไกลถึง 6 เมตร ลำต้นอ่อนสีเขียว
มีหนาม ลำต้นแก่สีน้ำตาลอมม่วง มีลายสีม่วงดำตามความยาวของลำต้น
ใบ (Foliage) : ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ ใบรูปหอก กว้าง 3-5 เซนติเมตร ยาว 5-7 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบมน ขอบใบจักฟันเลื่อย แผ่นใบหนาแข็ง ผิวใบด้านบนสีเขียวอ่อน
 ดอก (Flower) :  สีส้มอมแดง  มีกลิ่นหอม  ออกเป็นช่อแบบช่อเชิงหลั่นที่ปลายกิ่ง ช่อละ 6-10 ดอก ดอกย่อย
แต่ละดอกประกอบด้วยดอกเล็กๆ เป็นจำนวนมาก  แบ่งเป็นดอกวงนอกซึ่งเป็นดอกเพศเมียกลีบดอกรูปขอบ-ขนาน 14-18 กลีบ  และดอกวงในเป็นดอกสมบูรณ์เพศ  สีส้มอมน้ำตาลเป็นหลอดกระจุกอยู่กลางดอก  ดอก
บานเต็มที่กว้าง 4-5 เซนติเมตร
 ผล (Fruit) : ผลแห้ง เมล็ดมีพู่ขนสีขาว ปลิวไปตามลมได้

การใช้งานด้านภูมิทัศน์ (Landscape Used) :  ดอกมีสีสวยสะดุดตา มีกลิ่นหอม ปลูกขึ้นซุ้มขนาดเล็กหรือปลูกข้างรั้ว และเลี้ยงง่าย
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น