วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

แฮปปี้เนส

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Podranea ricasoliana (Tanf.) Sprague
 ชื่อวงศ์ : Bignoniaceae
 ชื่อสามัญ : Port St. John's creeper, Pink trumpet vine
 ชื่อพื้นเมือง : ชมพูฮาวาย
 ชนิดพืช [Plant Type] : ไม้พุ่มกึ่งเลื้อย
 ขนาด [Size] : สูง 2-5 เมตร
 สีดอก [Flower Color] : ชมพูอมม่วง
 ฤดูที่ดอกบาน [Bloom Time] : ตลอดปี
 อัตราการเจริญเติบโต [Growth Rate] : เร็ว
 ลักษณะนิสัย [Habitat] : ชอบดินร่วน ระบายน้ำดี
 ความชื้น [Moisture] : ปานกลาง
 แสง [Light] : แดดเต็มวัน
ลักษณะทั่วไป (Characteristic) :  ไม้พุ่มกึ่งเลื้อย เนื้อเเข็ง อายุหลายปี
ใบ (Foliage) :   ใบประกอบแบบขนนก   ปลายคี่ มีใบย่อย 5-11 ใบ รูปไข่ ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ขอบใบ
บิดเป็นคลื่น ผิวใบด้านบนสีเขียวเป็นมัน
ดอก (Flower) :   สีชมพูอมม่วงและมีเส้นสีแดง  ออกเป็นช่อแบบช่อกระจุกแยกแขนงตามซอกใบใกล้ปลายกิ่ง
ช่อละ 5-10 ดอก   ดอกรูปแตร  โคนกลีบสีเหลืองอ่อนเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยก 5 กลีบ ดอกบานเต็มที่ี่กว้าง 5-6 เซนติเมตร
ผล (Fruit) : ผลแห้งแตก เป็นฝักยาว เมล็ดรูปแถบขนาดเล็ก มีปีก
 การใช้งานด้านภูมิทัศน์ (Landscape Used) : ดอกสวยมีสีสัน นิยมปลูกประดับในสวนเป็นกลุ่มแล้วตัดแต่งเป็นพุ่ม

  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น