วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

สร้อยอินทนิล

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Thunbergia grandiflora (Roxb. ex Rottler) Roxb.
 •  ชื่อวงศ์ : Acanthaceae
 • ชื่อสามัญ :  Clock vine, Bengal clock vine, Blue trumpet vine, Blue skyflower, Skyflower,Heavenly blue
 • ชื่อพื้นเมือง : ช่ออินทนิล ช่องหูปากกา น้ำผึ้ง ปากกา ย่ำแย้
 • ชนิดพืช [Plant Type] : ไม้เลื้อย
 • ขนาด [Size] : เถาขนาดใหญ่
 •  สีดอก [Flower Color] : สีฟ้าอมม่วง
 • ฤดูที่ดอกบาน [Bloom Time] : ตลอดปี
 • อัตราการเจริญเติบโต [Growth Rate] : เร็ว
 • ลักษณะนิสัย [Habitat] : ปลูกได้ในดินทั่วไป
 • ความชื้น [Moisture] : ปานกลาง
 • แสง [Light] : แดดเต็มวัน
 • ลักษณะทั่วไป (Characteristic) : ไม้เถาเลื้อย เนื้อเเข็ง อายุหลายปี ใช้ยอดเลื้อยพันได้ไกล 15-20 เมตร
 • ใบ (Foliage) :   ใบเดี่ยว   เรียงตรงข้าม รูปหัวใจหรือเว้าตื้น 5-7 แฉก กว้าง 8-10 เซนติเมตร  ยาว 10-12 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบเว้า ขอบหยักฟันเลื่อย ผิวใบสาก
 • ดอก (Flower) :    สีฟ้าอมม่วง  ออกเป็นช่อแบบช่อกระจะตามซอกใบ ช่อดอกห้อยลงยาว 0.8-1 เมตร ใบ-ประดับสีเขียวและมีสีแดงเรื่อ ดอกรูปแตร โคนกลีบเป็นหลอดสั้นสีเหลืองปลายแยก 5 แฉก รูปกลม โคนกลีบล่างอันกลางมีแต้มสีม่วงเข้ม ดอกบานเต็มที่กว้าง 6-8 เซนติเมตร
 • ผล (Fruit) : ผลแห้งแตก ทรงกลม
 • การใช้งานด้านภูมิทัศน์ (Landscape Used) :   ดอกช่อห้อยมีสีสวย   นิยมปลูกในซุ้มโปร่งจะมองเห็นดอกห้อยลงมา ปลูกริมทะเลได้
 • ประโยชน์ :  เปลือกเเละรากนำมาตำพอกเเก้อาการช้ำบวมและแผลอักเสบ ใบนำมาชงเป็นชาแก้ปวดท้อง
  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น