วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ดอกเทียนนกแก้ว

เทียนนกแก้ว ... Parrot Flower


เทียนนกแก้ว ดอกไม้แปลกตาเป็นพรรณไม้เฉพาะถิ่นของไทย หาไม่ได้จากที่ใดๆ ในโลก จัดอยู่ในกลุ่มของต้นเทียน มีรูปทรงดอกที่สวยงามเหมือนดั่งนกที่โดนแมวกัดไปครึ่งตัว เราเรียกชื่อตามลักษณะรูปทรงว่า “เทียนนกแก้ว” 

เป็นพรรณไม้บนเขาสูงไม่สามารถหาชมได้จากแปลงดอกไม้ตามพื้นราบทั่วไป ระดับความสูงที่พบต้นเทียนนกแก้วคือ 1,500 -1,800 เมตร และพบได้เพียงที่เดียวคือที่..."ดอยหลวงเชียงดาว"

 ชื่อสามัญ: เทียนนกแก้ว

 ชื่อวิทยาศาสตร์: Impatiens psittacina Hk. f.

 ชื่อวงศ์: BALSAMINACEAE 

 ฤดูดอก: เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน

 ลักษณะ: เป็นพืชล้มลุก ลำต้นอวบน้ำ สูง 0.5-1.5 เมตร ใบเดี่ยวรูปไข่กว้าง โคนใบมน ปลายใบแหลม ขอบใบจัก ขนาดกว้าง 2-4 ซม. ยาว 4-6 ซม. 

ลักษณะดอก สีแดงม่วงแกมแดงบางส่วนเป็นสีชมพู ออกเดี่ยวตามก้านใบ หรือปลายยอด ขนาดดอกกว้าง 2-3 ซม. ยาวประมาณ 5-6 ซม. กลีบรองดอกรูปถ้วยปากบาน ลักษณะดอกดังในภาพ


 แหล่งที่พบ: ดอยหลวงเชียงดาว ความสูง 1,500-1,800 เมตร

  
 
 

4 ความคิดเห็น: