วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ดอกเยอร์บีร่า


ชื่อวิทยาศาสตร์ : Gerbera jamesonii
arrow1.gif (56 bytes) วงศ์ : Compositae
arrow1.gif (56 bytes) ชื่อสามัญ : Gerbera
arrow1.gif (56 bytes) ชื่ออื่น ๆ : Barberto Daisy, Transvaal Daisy, 
ข้อมูลทั่วไปและประวัติ
เยอร์บีร่า เป็นไม้ดอกที่สวยงามขนิดหนึ่งเป็นที่รู้จักและ ปลูกกันแพร่หลายในประเทศไทยมานานหลายสิบปีแล้ว มีถิ่นกำเนิดในอัฟริกาใต้ ในแต่ละวันจะมีเยอร์บีร่าส่งขายที่ปากคลองตลาดเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลและวันสำคัญต่าง ๆ ประเทศไทยนั้น ถือว่ามีสภาพธรรมชาติที่เหมาะสมต่อการปลูกเยอร์บีร่าเป็นอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นดิน ฟ้า อากาศ น้ำ และดิน ทำให้สามารถปลูกเยอร์บีร่าได้ตลอดทั้งปี
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
เยอร์บีร่าเป็นพวกที่มีลำต้นอยู่ใต้ดิน จะมองไม่เห็นลำต้นชัดเจน มีอายุนานกว่าหนึ่งปี ขึ้นเป็นกอ ใบงอกจากตาใต้ดินมีสีเขียวแก่ ใบปรกเป็นพุ่ม ขอบใบเป็นแฉก แต่ละแฉกหยักลึกไม่เท่ากัน บางแฉกแคบและตื้น แผ่นใบไม่คลี่กางเต็มที่ ขอบใบทั้งสองข้างมักจะหุบเข้าหาเส้นกลางใบเล็กน้อย ทำให้ใบมีลักษณะเป็นรูปตัววีตื้น ๆ หรือลักษณะคล้ายร่องน้ำ ใต้ใบและก้านใบมีขนบาง ๆ อยู่ทั่วไป ช่อดอกมีลักษณะเป็น head ประกอบด้วยดอกย่อยเล็ก ๆเป็นจำนวนมากอัดกันแน่น อยู่บนฐานรองดอก ดอกมีหลายสี เช่น ขาว เหลือง ชมพู ส้ม และแดง
การขยายพันธุ์
เมล็ด
 ใช้หน่อ


การปลูกและการดูแลรักษา
arrow1.gif (56 bytes) เยอร์บีร่าเป็นไม้ที่ปลูกง่ายเลี้ยงง่าย การดูแลรักษาน้อย
arrow1.gif (56 bytes) เยอร์บีร่าควรจะปลูกในดินร่วนซุย มีอินทรีย์วัตถุพอสมควร
arrow1.gif (56 bytes) การรดน้ำควรรดให้ชุ่มอยู่เสมอ อย่าปล่อยให้ดินแห้ง
arrow1.gif (56 bytes) หลังจากปลูกแล้วควรจะรอให้ต้นเจริญเติบโต จนยอดใหม่ออกมาและมีขนาดโตพอสมควรจึงจะเริ่มให้ปุ๋ย ซึ่งอาจใช้เวลา 30-40 วัน หลังการปลูก ถ้าให้ปุ๋ยครั้งแรกเร็วเกินไปจะทำให้ใบไหม้ และต้นอาจจะหยุดการเจริญเติบโตได้
arrow1.gif (56 bytes) อย่าปล่อยให้ดอกบานจนเหี่ยวคาต้น เพราะจะทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับไข่ของแมลง เพิ่มปริมาณศัตรูให้มากขึ้นโดยไม่จำเป็น อีกทั้งดอกที่เหี่ยวคาต้นจะถ่วงต้นเยอร์บีร่า ทำให้จำนวนดอกน้อยลง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น