วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ดอกบานบุรีสีม่วงบานบุรีสีม่วง (ชื่อวิทยาศาสตร์: Saritaea magnifica Duyand, ชื่อสามัญ: Purple Bignonia) เป็นไม้เถารอเลื้อย ลำต้นมีขนาดเล็กแข็งและเหนียว ทุกส่วนของเถาหรือลำต้นจะมียางสีขาวเถาของบานบุรีสีม่วงเลื้อยไปได้ไม่ไกลอย่างบานบุรีเหลือง บานบุรีม่วงจะเลื้อยไปได้ไกลประมาณ 10 ฟุต เท่านั้น[1]
ใบ เป็นไม้ใบเดี่ยว ออกใบเป็นกลุ่ม ๆ ละ 3-4 ใบ รูปใบรีหรือรูปขอบขนาน ปลายใบและโคนใบแหลมก้านใบสั้น ขอบใบเรียบเกลี้ยงเนื้อใบอ่อน และจะปกคลุมไปด้วยขนแจ็งที่ละเอียด เมื่อจับดูแล้วจะรู้สึกระคายมือ ใบก้างประมาณ 2.5 เซนติเมตร และยาวประมาณ 10 เซนติเมตร
ดอก ออกดอกเป็นช่อสั้น ๆ ตามซอกใบและปลายกิ่งหรือตามข้อต้น ช่อละ 5-6 ดอก ดอกมีรูปทรง กรวยปลายดอกบานออกเป็น 5 กลีบ กลีบภายในดอกมีเกสรตัวผู้ 5 อัน ดอกมีกลิ่นหอมอ่อน ๆ
ประโยชน์ จะนำเอายางสีขาวที่อยู่ในต้น มาทำเป็นกาว และยาเบื่อหนู เบื่อปลา [2]


  

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น