วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ดอกหยาดน้ำค้าง
 ชื่อสามัญ: หยาดน้ำค้าง

 ชื่อพื้นเมืองอื่น: จอกบ่วาย

 ชื่อวิทยาศาสตร์: Drosera Burmannii Vahi

 วงศ์: Droseraceae

 ลักษณะ: หยาดน้ำค้าง มีใบเป็นแผ่นมนรี ค่อนข้างหนา ลักษณะคล้ายช้อน เรียงกันเป็นรูปวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ ๑.๕ - ๓ เซนติเมตร ช่วงต้นฤดูฝนใบจะเป็นสีเขียวพอถึงปลายฤดูฝนใบจะมีสีแดงเรื่อตามขอบใบ ใบจะมีขนเล็กๆเป็นจำนวนมาก ปลายขนจะมีน้ำหวานเหนียวๆเกาะอยู่ คล้ายกับหยาดน้ำค้าง มีไว้เพื่อดักจับมดแมลงไว้ย่อยสลายเป็นอาหาร ดอกจะออกระหว่างเดือนกันยายน - ตุลาคม ออกเป็นช่อจากใจกลางต้น ช่อดอกสูง ๕ - ๑๕ เซนติเมตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของต้น

 ถิ่นที่พบ: ขึ้นตามทุ่งหญ้าโล่ง ที่เป็นดินทราย, ชื้นแฉะ

 สถานที่ถ่ายทำ: อุทยานแห่งชาติภูวัว จังหวัดหนองคาย

เคยเห็นครั้งแรกก็ที่ภูวัวนี่แหละ ตื่นเต้นมากๆ ... ดอกเล็กๆ น่ารักดี ขึ้นกระจายอยู่ตามลานหิน พบได้ตลอดทาง เดินไปดูไป..เพลินดีเหมือนกัน 


 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น