วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ดอกไอริสน้ำ
 ชื่อสามัญ: Apostle plant, Fan Iris

 ชื่อพื้นเมืองอื่น: ไอริสน้ำ 

 ชื่อวิทยาศาสตร์: Neomarica longifolia (Link & Otto) Sprague

 ชื่อวงศ์: IRIDACEAE

 ฤดูดอก: ตลอดปี 

 ลักษณะ: มีหัวใต้ดิน ใบรูปแถบยาว ค่อนข้างบาง ดอกเกิดที่ปลายยอด สีเหลืองสด กลีบเลี้ยงและกลีบบริเวณโคนกลีบถึงกลางกลีบมีจุดประสีน้ำตาลเข้ม เมื่อบานปลายกลีบมักบิดโค้ง

 ถิ่นกำเนิด: ประเทศบราซิล   

  

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น