วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ดอกเอื้องพวงหางรอก


 ชื่อสามัญ: เอื้องไอยเรศ

 ชื่อพื้นเมืองอื่น: ไอยเรศ, เอื้องพวงหางรอก, เอื้องหางฮอก

 ชื่อวิทยาศาสตร์: Rhynchostylis retusa (L.) Blume

 ชื่อวงศ์: ORCHIDACEAE

 ฤดูดอก: เมษายน - พฤษภาคม 

 ลักษณะ: ต้นมักจะเอนห้อยลงเล็กน้อย รากยาว ใบผอมยาว ขนาด 15-30 x 1.5-2 ซม. แผ่นใบไม่หนามาก แต่เหนียว ปลายหยักเว้า เรียงตัวสลับซ้ายขวา ช่อดอกห้อยลงยาวใกล้เคียงกับความยาวของใบ (แต่มีบางพันธุ์ยาวได้ถึง 60-70 ซม.) ดอกในช่อเรียงเป็นระเบียบคล้ายพวงมาลัย ขนาดดอก 1.5-2.0 ซม. กลิ่นหอมคล้ายช้างกระ ดอกบานทนเป็นสัปดาห์ ปลูกเลี้ยงให้ดอกง่ายเช่นเดียวกับช้างกระ

 แหล่งที่พบ: พบทุกภาคในประเทศไทย

 เขตการกระจายพันธุ์: อินเดีย ศรีลังกา พม่า จีนตอนใต้ อินโดจีน และภูมิภาคมาเลเซีย
  
  
 

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น