วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2556

พุดน้ำบุศย์

     พุดน้ำบุศย์               

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Gardennia carinata Wallich.
 ชื่อวงศ์ : Rubiaceae
 ชื่อสามัญ : Kedah gardenia
 ชื่อพื้นเมือง : -
 ชนิดพืช [Plant Type] : ไม้พุ่ม
 ขนาด [Size] : สูง 2 เมตร
 สีดอก [Flower Color] : สีเหลืองอมส้ม
 ฤดูที่ดอกบาน [Bloom Time] : ตลอดปี 
 อัตราการเจริญเติบโต [Growth Rate] : ปานกลาง
 ลักษณะนิสัย [Habitat] : ดินร่วนระบายน้ำได้ดี
 ความชื้น [Moisture] : สูง
 แสง [Light] : แดดเต็มวัน

 ลักษณะทั่วไป (Characteristic) : ไม้พุ่มขนาดเล็ก แตกกิ่งต่ำจำนวนมาก ทรงพุ่มแน่นทึบ กิ่งแตกตรงข้อ 2-3 กิ่ง
ใบ (Foliage) :  ใบเดี่ยว เรียงตรงข้ามเป็นคู่ ใบรูปใบหอก กว้าง 3-6 เซนติเมตร ยาว 8-12 เซนติเมตร  ปลาย
ใบเรียวแหลม โคนใบเบี้ยว ขอบใบเรียบ แผ่นใบบาง เส้นกลางใบและเส้นใบสีขาวเด่นชัด   ผิวใบด้านบนสีเขียว
เข้มเป็นมัน ผิวใบด้านล่างสีเขียวอ่อน
ดอก (Flower) : สีเหลืองอมส้ม มีกลิ่นหอม ออกเป็นดอกเดี่ยวตามซอกใบใกล้ปลายกิ่ง กลีบเลี้ยงสีเขียว  ปลาย
แยกเป็นแฉก โคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด  ยาว 1-1.5 เซนติเมตร ปลายแยกเป็น 8 แฉก ดอกใกล้โรยจะ
มีสีเหลืองเข้ม ดอกบานเต็มที่กว้าง 2.5-3 เซนติเมตร
ผล(Fruit) : ผลสด รูปกระสวยเป็นสัน 5 สันตามยาว กว้างประมาณ 3 เซนติเมตร ยาวประมาณ 4 เซนติเมตร เมล็ดจำนวนมาก
การใช้งานด้านภูมิทัศน์ (Landscape Used) :  ปลูกเป็นพุ่ม  เหมาะกับสวนไทย  สวนป่า  ดอกสีสวย มีกลิ่นหอม
ถ้าปลูกในร่มจะไม่ออกดอก
ประโยชน์ : -
 

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น