วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2556

ต้นบานเช้าสีนวล

ต้นบานเช้าสีนวล
ชื่อวิทยาศาสตร์:  Turnera subulata G.E. Smith.
ชื่อวงศ์:  TURNERACEAE
ชื่อสามัญ:  Sage Rose
ลักษณะทั่วไป:
    ต้น  ไม้เนื้ออ่อนพุ่มเตี้ย กิ่งเลื้อย แตกกิ่งชี้ขึ้นไปลำต้นสูงประมาณ 30 - 80 เซนติเมตร
    ใบ  เป็นใบเดี่ยว ออกเป็นคู่ๆ สลับกัน ใบมนรี ปลายแหลม ขอบใบหยัก ใบมีสีเขียวเข้มและดกเป็นพุ่มหนา
    ดอก  ออกดอกตามปลายยอด  เป็นดอกเดี่ยว  สีขาวนวล  มีกลีบดอก 5 กลีบ  บริเวณโคนกลีบดอกสีม่วงและสีเหลือง  ลักษณะของดอกเป็นหลอดสั้นๆ ตรงปลาย ดอกจะบานเวลาเช้าและหุบกลางคืน
    ฝัก/ผล  ทรงรี ปลายมน ผิวเป็นตุ่มละเอียด
    เมล็ด  เมล็ดสีดำ
ฤดูกาลออกดอก:  ออกดอกตลอดปี
การปลูก:  ปลูกเป็นไม้ประดับเป็นแปลง
การดูแลรักษา:  ควรเป็นดินร่วนซุย อุดมสมบูรณ์ต้องการน้ำปานกลางแม้จะทนร่มได้บ้างแต่ก็จะให้ดอกน้อยลง จึงควรปลูกทางทิศตะวันออกเพื่อให้ได้แสงเต็มที่ในช่วงเช้า
การขยายพันธุ์:  เพาะเมล็ด  และปักชำ ตอนกิ่ง
การใช้ประโยชน์:  ไม้ประดับ
ถิ่นกำเนิด:  อเมริกาเขตร้อน
 

1 ความคิดเห็น: